Campania “Descoperă oceanul cu Barni” s-a încheiat pe 30 iunie 2019.

REGULAMENTUL CAMPANIEI

 
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII

“Descopera Oceanul cu Barni”

organizata de Mondelez Romania S.A.

(perioada: 01 mai 2019 – 30 iunie 2019)

 

Art. 1 – Organizatorul

 

1.1   Organizatorul campaniei promotionale cu premii Descopera Oceanul cu Barnieste (denumita in continuare „Promotia/Concurs”) Mondelez Romania S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, capital social 1.045.798,4 RON, cod unic de inmatriculare 1097530, fiind inregistrat ca operator de date personale cu nr. 50. Campania promotionala se desfasoara prin intermediul KINECTO INTERNATIONAL (denumita in continuare "Imputernicit") cu sediul Romania, Str. George Enescu nr 11-1A, etaj 7, birou 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1045/2003, Cod Unic de Inregistrare RO15159048, CONSULTIX GMBH, societate inregistrata in Germania, cu sediul in Wachtstrase 17-24, Bremen, Germania (denumita in continuare „Imputernicit”), MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, tel. 021.224.40.20, fax. 021.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General, , denumita in continuarea „Subimputernicit”.
1.2   In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator, si de fiecare dintre societatile implicate in desfasurarea campaniei (Imputernicitii si Subimputernicitii Organizatorului).
1.3   Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.4   Prin participarea la acest concurs si prin exprimarea acordului solicitat in casuta de bifat, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului.

 

                        Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei

 

 • Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.
 • Promotia va incepe pe data de 01 mai 2019, ora 00:00:01 si va dura pana la 30 iunie 2019, ora 23:59:59.

 

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei

 

 • Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
 • in format electronic, prin accesarea website-ului barnipromo.ro,
 • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau la adresa de e-mail consumator@mdlz.com
 • de asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica (021) 233 04 05 (numar de telefon cu tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).
  • Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul barnipromo.ro, urmand ca acestea sa intre in viguare in 24 de ore de la data publicarii lor.

 

Art. 4 - Dreptul de participare

 

 • Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inceperii promotiei, au implinit varsta de 18 ani si care detin carte de identitate.
 • Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
 • anga­jatii companiei Mondelez Romania S.A., ai companiilor din acelasi grup cu aceasta si ai distribuitorilor acesteia;
 • angajatii KINECTO INTERNATIONAL si angajatii MEDIAPOST HIT MAIL SA;
 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

 

Art. 5 – Produsele participante

 

 • Prin Produse Participante se va intelege orice produs Barni de 150 gr cu ambalaj promotional. In interiorul ambalajului, participantul va gasi codul promotional care ii ofera sansa de a participa la Promotie.

 

 • Ambalajul promotional, in original trebuie pastrat integral pentru validarea premiilor, pana la predarea premiului.

 

 

 • Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.
 • Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

 

Art. 6 – Premiile Promotiei

 

6.1.       In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:

Natura premiului

    Cantitate totala

Valoare neta per buc

Total valoare neta

(fara tva)

(fara tva)

[nr buc]

[lei]

[lei]

    Figurine Barni

3.150 

4,07

12.820,50

Joc de masa Barni

 315

6,83

2.151,45

Excursie la Oceanografic

 1

16.305

16.305

 

           

6.2. Valoarea totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei  este de 37.220 lei  (TVA INCLUS).

6.3. Premiul constand in excursia la Oceanografic, Valencia, Spania se va acorda sub forma de voucher, in valoare de 16.305 lei. Voucherul va acoperi transportul la Valencia si retur, cazarea in Valencia si biletele de intrare la Oceanografic pentru 4 persoane, doi adulti si doi copii. Voucherul este valabil pana in iunie 2020, din data inmanarii acestuia.  

Agentia de turism va face o propunere castigatorului in functie de perioada aleasa si tinand cont de ofertele existente pe piata in acea perioada.

In cazul in care castigatorul alege o excursie care costa mai putin de 16.305 lei, nu i se va returna diferenta ramasa neconsumata.
Castigatorul are posibilitatea de a suporta diferenta, in cazul in care preferintele lui depasesc bugetul voucherului.

Destinatia de catalorie este Valencia, Spania.

Solicitarea voucherului trebuie facuta de catre castigator cu minim 30 de zile inainte de inceperea calatoriei.

 

6.4 Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.   

6.5.  Premiile constand in Figurine si Jocuri vor fi oferite prin momente norocoase conform articolului 7.3, de mai jos, iar premiul cel mare constand in excursie va fi oferit prin tragere la sorti, dupa incheierea Promotiei.

6.6 Un participant poate castiga in cadrul Promotiei un numar nelimitat de premii, din fiecare tip de premiu pus la dispozitie.

6.7. In cadrul unei saptamani de promotie se vor acorda 175 de premii constand in figurine si 35 de jocuri (impreuna cu fiecare joc vor fi acordate si 5 figurine).

 

6.8 O saptamana de promotie va incepe luni la ora 00:00:01 si se va incheia duminica la ora 23.59.59, exceptie facand prima saptamana, acestea fiind:

                - Saptamana 1: 01.05.2019, ora 00:00:01 – 05.05.2019, ora 23:59:59

- Saptamana 2: 06.05.2019, ora 00:00:01 – 12.05.2019, ora 23:59:59

- Saptamana 3: 13.05.2019, ora 00:00:01 – 19.05.2019, ora 23:59:59

                - Saptamana 4: 20.05.2019, ora 00:00:01 – 26.05.2019, ora 23:59:59

               -Saptamana 5: 27.05.2019, ora 00:00:01 – 02.06.2019, ora 23:59:59

               -Saptamana 6: 03.06.2019, ora 00:00:01 – 09.06.2019, ora 23:59:59

               -Saptamana 7: 10.06.2019, ora 00:00:01 – 16.06.2019, ora 23:59:59

               -Saptamana 8: 17.06.2019, ora 00:00:01 – 23.06.2019, ora 23:59:59

               -Saptamana 9: 24.06.2019, ora 00:00:01 – 30.06.2019, ora 23:59:59

 

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

 

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie

7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 • Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor coduri promotionale, online pe pagina barnipromo.ro si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;
 • Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos;
 • Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila de pe teritoriul Romaniei;

 

7.2.    Modalitatea de inscriere in Promotie

7.2.1.  Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 01 mai 2019 (ora 00:00:01) si pana la data de 30 iunie 2019 (ora 23:59:59).

7.2.2. Participantii vor inscrie Codurile promotionale, descoperite in interiorul ambalajelor promotionale, online, prin completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului www.barnipromo.ro.

Acest formular va fi completat de catre Participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii:

 • Inregistrarea codului promotional;
 • Nume si prenume;
 • Data nasterii;
 • Numar de telefon mobil(numarul de telefon trebuie sa fie valabil pe teritoriul Romaniei);
 • E-mail;
 • Bifa “Sunt de acord cu termenii si conditiile prezentului Regulament”;
 • Bifa “Sunt de acord cu termenii si conditiile website-ului”

Participantii la promotie trebuie sa pastreze ambalajul sau ambalajele promotionale ce contin codul unic, inscris in cadrul promotie, integrale si in original, pentru validarea ulterioara a premiului.

 

7.2.3. Organizatorul va genera automat, in sistem electronic, un cont („Contul”) aferent fiecarui numar de telefon mobil utilizat sau mentionat prin modalitatea de participare indicata la Art 7.2.2. Acest Cont va cumula toate codurile inscrise de catre participanti, indiferent daca acestea sunt valide sau nu.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierile participantilor care incearca sa fraudeze Regulamentul prin folosirea de date care nu le apartin sau combinatii de date personale si date care nu le apartin (ex. Nume, prenume participant si numar de telefon al unui alt membru al familiei; combinatii de adrese de email diferite cu numere de telefon diferite etc).

 • Acelasi Cod promotional poate fi inscris o singura data in promotie. In cazul in care acelasi Cod promotional va fi receptionat de catre Organizator pentru doua sau mai multe Conturi (numere de telefon mobil diferite) acesta va fi luat in considerare doar pentru Contul corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul inscrierii codului promotional.

 

 

7.2.7 Nu vor fi luate in considerare inscrierile efectuate in urmatoarele conditii:

 • Daca acestea sunt efectuate in afara perioadei Promotiei;
 • Daca Participantii transmit coduri promotionale care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;
 • Daca Participantii indica in formularul online de pe site-ul barnipromo.ro numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie de pe teritoriul Romaniei.
 • Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii
  • Conditii de participare prin intermediul website-ului barnipromo.ro

(1) Ce trebuie sa faca Participantul:

 1. sa cumpere cel putin un produs participant la promotie.
 2. sa pastreze ambalajul in original si nedeteriorat;
 3. sa intre pe www.barnipromo.ro si sa introduca codul promotional, in perioada 01 mai 2019 ora 00:00:01 – 30 iunie 2019, ora 23:59:59.

(2) Inscrierea codului promotional se face prin completarea formularului de inscriere, mentionat mai sus.

Participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje:

 • Pentru inscriere efectuata inainte de 01.05.2019 ora 00.00, indiferent de cate coduri trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
  Promoția Barni se desfășoară în perioada 01 mai – 30 iunie 2019. Te rugăm sa revii după începerea campaniei!
 • Daca o inscriere este corecta si efectuata in perioada Promotiei, Participantului i se va afisa urmatorul mesaj:
  Codul a fost înregistrat cu succes! Ai fost înscris automat în tragerea la sorți pentru marele premiu. Pastrează pachetul promoțional!

Participantii vor primi confirmarea inscrierii la tragerea la sorti si pe adresa de email furnizata in formularul de inscriere in concurs.

 • Daca o inscriere este corecta si desemnata castigatoare a unui premiu acordat prin momente norocoase – figurina Barni, Participantului i se va afisa urmatorul mesaj:
  Felicitări! Ai câștigat o figurină Barni! Te rugăm să dai click pe butonul de mai jos pentru a completa detaliile de livrare. Păstrează pachetul promoțional!

Participantii vor primi mesaje de confirmare a castigului si pe adresa de e-mail introdusa in formularul de inscriere.

 • Daca o inscriere este corecta si desemnata castigatoare a unui premiu acordat prin momente norocoase – Joc Barni, Participantului i se va afisa urmatorul mesaj:
  Felicitări! Ai câștigat un joc Barni cu 5 figurine incluse! Te rugăm să dai click pe butonul de mai jos pentru a completa detaliile de livrare. Păstrează pachetul promoțional!

Participantii vor primi mesaje de confirmare a castigului si pe adresa de e-mail introdusa in formularul de inscriere.

 • Daca o inscriere este incorecta sau incompleta, Participantului i se va afisa urmatorul mesaj:

Codul este incorect sau incomplet. Mai incearcă!

 • Daca un cod este deja inscris, Participantului i se va afisa urmatorul mesaj:

Codul a fost deja înregistrat!

 • Pentru inscriere efectuata dupa data de 30.06.2019 ora 23.59, indiferent de cate coduri trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
  Promoția Barni s-a încheiat pe 30 iunie 2019, detalii pe www.barnipromo.ro. Îți mulțumim pentru participare!

 

  • PREMIILE CAMPANIEI

   

  7.3.1 Premiile acordate prin momente norocoase, descrise la art. 6, constand in figurine si jocuri, se vor acorda dupa cum urmeaza:

  • Pentru fiecare premiu instant, se va desemna anterior inceperii Promotiei, in mod aleator, cate un moment castigator (definit sub forma: zi, ora, minut). Momentele castigatioare vor fi extrase din intervalul corespunzator perioadei
  • Momentele castigatoare, vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public.
  • Va fi desemnat castigator Participantul care introduce in promotie un cod valid dupa un moment castigator (Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua Z momentul castigator pentru un premiu constand intr-o figurina este ora hh:mm. Va castiga Participantul care a introdus primul un cod valid dupa momentul hh:mm).
  • Urmatorii 2 Participanti vor fi desemnati rezerve.
  • Daca intre doua momente castigatoare nu s-a introdus nici un cod valid in promotie si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru primul moment, numarul de ordine aferent celui de-al doilea moment castigator va fi aplicat doar dupa desemnarea castigatorului si rezervelor pentru momentul castigator antecedent (de ex: daca un moment castigator este ora 10:00 si urmatorul este 12:07, iar intre cele 2 momente nu au fost introduse coduri valide, primul cod valid introdus dupa 12:07 (care reprezinta si primul cod dupa ora 10:00) va fi desemnat castigator pentru ora 10:00, urmatoarele 2 coduri valide vor fi desemnate rezerve pentru momentul castigator 10:00; primul cod valid trimis dupa desemnarea rezervelor pentru primul moment castigator va fi desemnat castigator pentru ora 12:07, iar urmatoarele 2 coduri valide vor fi desemnate rezerve pentru acelasi moment.

   

  7.3.1.2 Premiul acordat prin tragere la sorti.  Dupa inchierea promotiei, va avea loc tragerea la sorti din toate inscrierile valide efectuate pe parcursul Promotiei.In cadrul tragerii la sorti se va extrage un potential castigatorul al premiului constand intr-o excursie la Oceanografic si 10 rezerve.

  Tragerea se va efectua in primele doua saptamani, dupa incheierea campaniei, 01 – 14 iulie 2019, in prezenta unui notar public.

   

  • Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor. 

   

  7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui tip de premiu in parte, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

  Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea, in orice moment, a ambalajului promotional continand orice cod introdus de respectivul participant in promotie.

  Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

  • Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
  • Inscrierea in Promotie sa se realizeze conform art. 7.1
  • Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus;
  • Participantul va asigura integritatea ambalajului Produsului Participant si va pastra acest ambalaj, pe care este printat Codul, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod, precum si separarea etichetei promotionale de ambalajul pe care aceasta este aplicata va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.
   • Inscrierea desemnata castigatoare se invalideaza daca:

  - Participantul nu poate fi contactat de reprezentantii Organizatorului in conditiile prezentului Regulament;

  - La constatarea oricaror neconcordante intre datele existente pe ambalajul cu codul promotional  castigator si cele inscrise pe site;

  - Participantul in cauza nu poate face dovada detinerii ambalajului cu codul promotional intreg si original;

           - Produsele participante au fost achizitionate in afara perioadei promotionale.

  7.4.3 Organizatorul nu va acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu si nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.

   

   

  7.4.4 Potentialii castigatori ai premiilor constand in figurine si jocuri.

  Participantii care au fost desemnati potentiali castigatori al unui premiu constand intr-o figurina sau un joc vor fi notificati de acest lucru in site si vor fi rugati sa completeze un al doilea un formular, tot in site, continand datele aferente livrarii. 

   

  In cazul in care un potential castigator al unui premiu acordat prin momente norocoase nu completeaza formularul cu adresa de livrare, acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

   

  7.4.5 Potentialul castigator al excursiei.

  Participantul care a fost desemnat castigator va fi contactat prin apel telefonic la numarul de telefon mobil cu care s-au inscris in Promotie, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in decursul a 3 zile lucratoare de la data tragerii la sorti. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat ( nu raspunde la telefon, numarul de telefon este inchis, nu se afla in aria de acoperire, este nealocat etc.), dupa cele 3 apeluri efectuate, va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, care are dreptul de a trece la validarea rezevelor in ordinea stabilirii lor.

  Numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora.

  Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza reprezentantului Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie.

  7.4.6 Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in cadrul promotiei, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la promotie.

  1. In urma acceptului inregistrarii apelului, Participantului i se va solicita sa:
  1. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa completa de livrare.
  2. Trimita o copie/poza a codului promotional desemnat castigator in termen de 2 zile lucratoare de la momentul contactarii telefonice.

  Trimiterea copie/pozei a codului promotional necesara parcurgerii procesului de validare se realizeaza prin incarcarea acestuia intr-o pagina web, accesand link-ul securizat. Participantul are la dispozitie doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau E-mail.  Link-ul securizat se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii telefonice.

  Accesand link-ul primit, Participantul va trebui sa incarce copia/poza codului promotional solicitat in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat.

  1. In cazul in care Participantul nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu doreste furnizarea tuturor informatiilor necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului, acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiului. Dupa prevalidarea informatiilor transmise prin completarea datelor, Participantul va fi informat de urmatoarea etapa a validarii.

  Daca datele inscrise sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi link-ul securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii prin urmarea procedurii de mai sus de la punctul 1.

   

  • In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii copie/pozei codului promotional, iar in cazul in care se constata nereguli cu codul promotional primit, acesta va fi anuntat si rugat sa reincarce copie/poza codului promotional intr-un nou link ce ii va fi trimis.

  7.4.8 In momentul finalizarii procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 10 zile lucratoare de la momentul primirii documentelor necesare validarii castigului.

  • Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii ambalajului ce continue codul promotiona, in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament duce la considerarea Castigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
  • Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, in ordinea cronologica a inscrierilor, celelalte rezerve. Acesti Participanti vor fi notificati si validati de catre Organizator in termen de maxim 10 zile de la data constatarii neindeplinirii de catre Participantul extras/desemnat initial a conditiilor prezentului Regulament.

  Daca la epuizarea rezervelor premiul va ramane neacordat, acesta va ramane in proprietatea si la dispozitia Organizatorului.

  Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial castigatori.

  • Atat Organizatorul cat si Agentia nu pot fi facuti raspunzatori pentru documentele transmise de Participant pentru validare dar care nu ajung la Organizator/Agentie.
  • Atat Organizatorul cat si Agentia nu pot fi facuti responsabili pentru cazul in care un Participant nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fara a se limita la nr de telefon invalid/incorect/ incomplet, adresa de e-mail incorecta/incompleta, etc), acesta fiind invalidat.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca Participantul desemnat castigator/rezerva nu va indeplini conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in cadrul Promotiei.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita oricarui participant ambalajele promotionalece contin codurile folosite la inscrierea in campanie, in original, pentru verificari.
  • Anuntarea Castigatorilor validati se va realiza prin publicarea acestora pe website-ul barnipromo.ro, sectiunea “Castigatori” in termen de aproximativ 30 de zile lucratoare de la data validarii tuturor castigatorilor.

  7.5. Intrarea in posesia premiilor 

  7.5.1. Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.barnipromo.ro (sectiunea “Castigatori”).

  7.5.2. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre de catre Castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, acestea raman in posesia Organizatorului.

  7.5.3. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

  Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului primirii prmeiului nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

  Art. 8 -  Taxe si impozite

  • Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

   

  Art 9 – Limitarea raspunderii

   

  9.1.  Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

  9.2.  Organizatorii Campaniei promotionale Descopera Oceanul cu Barni nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

  9.3.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.

  9.4.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 30.07.2019 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

  9.5.  Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

  1. ambalaje deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
  2. lipsa de pe ambalajul produselor participante a codului promotional;
  3. inscrierea online pe un alt site decat barnipromo.ro ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
  4. inregistrarile online ce contin un cod promotional scris gresit fata de cel de pe ambalaj
  5. inregistrarile online trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
  6. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
  7. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon cu care s-au efectuat inscrierile online;
  8. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod promotional. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a inscris codul promotional pe barnipromo.ro si poate face dovada cu ambalajul promotional in original;
  9. Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie;
  10. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal, numarului de bon inscris;
  11. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit
  12. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile firmei de curierat etc;
  13. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
  14. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal (ex: bonuri ilizibil imprimate, denumirea produsului participant eronata), generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;
  15. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
  16. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
  17. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minim 11, minim Opera 55, minim Chrome 68.x, minim Firefox 61)
  18. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

  Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.  Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

  Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

  Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

  Art. 10 Angajamente, Confidentialitatea Datelor

   

  10.1 Prin inscrierea in Campania Descopera Oceanul cu Barni, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

  10.2 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament si in Politica de confidentialitate disponibila pe www.barnipromo.ro.   

  Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

  11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

  11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

  • Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

   

  Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

   

  12.1  In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

  Art. 13 – Litigii

  • Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
  • Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 021 233 04 05 sau prin email la adresa consumator@mdlz.com pana la data de 30.07.2019, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

  Art. 14 -  Alte Clauze

  • Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
  • Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
  • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul ca pe timpul Promotiei sa aduca modificari site-ului in respectul acestui regulament fara sa anunte participantii la Promotie.

  ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Promotiei

  Descopera Oceanul cu Barni

   (“Promotia”)

  - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

  1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

  Mondelez Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5 - 7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, avand Codul Unic de inregistrare 1097530 (denumita in continuare "Operatorul"), prin intermediul KINECTO INTERNATIONAL, cu sediul in Romania, Str. George Enescu nr 11-1A, etaj 7, birou 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/1045/2003, Cod unic de inregistrare RO15159048, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”), prin intermediul CONSULTIX GMBH, societate inregistrata in Germania, cu sediul in Wachtstrase 17-24, Bremen, Germania, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”), dar si prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”),

  Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

  Mondelez Romania S.A.,, adresa: Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, email: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com

  1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

  In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  • Nume si prenume;
  • Data nasterii;
  • Adresa de livrare;
  • Adresa de e-mail;
  • Numar de telefon

  Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie. 

  1. Scopul procesarii

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul imputernicitului (Consultix), dar si subimputernicitului (Mediapost Hit Mail) in vederea:

  Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

  1. Destinatarii datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului/ Imputernicitilor Operatorului - KINECTO INTERNATIONAL, CONSULTIX, MEDIAPOST HIT MAIL SA si Happy Tour; , precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

  1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei.

  Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

  Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 60 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotia „Descopera Oceanul cu Barni”.

  1. Drepturile persoanelor vizate

  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

  • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
  • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
  • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
  • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
  • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
  • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
  • dreptul la portabilitate a datelor;
  • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

  Desemnarea castigatorilor Campaniei se va prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

  Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail:  MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com

  1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

  Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

  1. Securitatea datelor cu caracter personal

  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

  Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

  1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

  1. Alte prevederi

  Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.