ÎNSCRIE UN COD

PERIOADA: 01.05-30.06.2019

Notificare privind confidențialitatea

NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR PENTRU CAMPANIA PROMOȚIONALĂ DESCOPERĂ OCEANUL CU BARNI ȘI PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE

Informații generale

Operatorul datelor cu caracter personal este Mondelez Europe Services GMBH Opfikon- Sucursala Romania („Organizatorul” sau „noi”/”pe noi”).

Mondelez International apreciază încrederea pe care ne-o acordați atunci când ne împărtășiți datele dvs. cu caracter personal și înțelegem că este posibil să aveți întrebări legate de informațiile pe care ni le furnizați și modul în care le gestionăm.

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea stipulează (în condiții de transparență completă și în conformitate cu legislația și cu reglementările aplicabile, cu precădere Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal - Regulamentul (UE) 2016/679- „GDPR“) temeiurile în baza cărora prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal („ Datele cu caracter personal“) și modul în care facem acest lucru în contextul acestei campanii promoționale.

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate în baza următoarelor:

 • Pentru îndeplinirea termenilor și condițiilor contractului : dacă vă înscrieți în această promoție, este posibil să vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru a ne executa obligațiile contractuale, pentru derularea promoției și pentru a vă contacta în cazul în care sunteți câștigătorul promoției, precum și pentru a vă putea răspunde la orice solicitări de informații transmise prin intermediul funcțiilor noastre Contact Us (Contactați-ne).

Ce date personale sunt colectate și prelucrate în contextul campaniei promoționale

 • Următoarele Date cu caracter personal sunt necesare pentru expedierea premiilor: Prenume, nume, vârstă (în ani), strada, numărul casei (număr apartamentului, dacă există), codul poștal, orașul, statul, numărul de telefon..

 • Vă rugăm să includeți informațiile aferente oricăror date demografice/de trafic pe site/analitică pe care le colectați

Nu este permisă colectarea datelor cu caracter personal ale copiilor

Întrucât vârsta minimă de participare la această promoție 18 ani, nu colectăm niciun fel de date cu caracter personal de la copii.

În ce scopuri sunt colectate și utilizate Datele dvs. cu caracter personal

Colectăm și utilizăm Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sau pe care le colectăm despre dvs. atunci când navigați pe acest site, pentru a vă permite să vă înscrieți și să participați la această promoție și pentru analiza și îmbunătățirea calității acestui site și a campaniei promoționale. Nu vom utiliza Datele dvs. cu caracter promoțional în niciun alt scop decât dacă am obținut acordul dvs. explicit în acest sens (de exemplu, pentru a vă putea contacta în scopuri de marketing sau în alte scopuri comerciale).

Conformitatea cu obligațiile legale.

Este posibil să prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal dacă acest lucru este necesar pentru conformitatea cu o obligație juridică legală care ne revine, cum ar fi menținerea unor evidențe comerciale corespunzătoare, gestionarea reclamațiilor transmise către departamentul nostru de asistență clienți, respectarea solicitărilor legale ale autorităților publice și conformitatea cu legile și reglementările relevante sau cu alte prevederi impuse prin lege.

Interesele comerciale legitime.

De asemenea, este posibil să vă utilizăm Datele cu caracter personal pentru interese comerciale legitime, cum ar fi generarea unor statistici combinate pentru participanți; pentru a oferi asistență în garantarea securității și prevenirea fraudei; în scopul asigurării integrității sistemului; pentru a facilita operațiunile noastre comerciale, pentru a implementa politicile și procedurile companiei; pentru a ne permite să realizăm tranzacții corporative, cum ar fi orice fuziune, vânzare, reorganizare, transfer de active sau activitate, preluări, faliment sau evenimente similare și în orice alte scopuri comerciale legitime permise prin legislația aplicabilă, pentru care vă vom furniza informațiile relevante la momentul respectiv.

Înregistrarea accesului.

Accesul dvs. pe acest site poate fi înregistrat. Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi aceste informații exclusiv pentru evaluări statistice anonime, pentru îmbunătățirea serviciilor sale și a prezentului site.

Cum și unde sunt prelucrate Datele cu caracter personal

În general, prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal în Uniunea Europeană, însă sistemele pe care le folosim pentru stocarea Datelor dvs. cu caracter personal, afiliații și/sau prestatorii noștri de servicii se pot afla în alte țări (cum ar fi SUA) care nu oferă un nivel echivalent de protecție a Datelor cu caracter personal și același nivel de confidențialitate ca și cel oferit în Uniunea Europeană. În acest caz, vom implementa măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a vă proteja Datele cu caracter personal și pentru a asigura un nivel de protecție echivalent cu cel din Uniunea Europeană. De exemplu, vom încheia acorduri contractuale (acorduri de prelucrare a datelor, inclusiv clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene) cu prestatorii noștri terți sau ne vom asigura că astfel de prestatori de servicii terți sunt autorizați conform schemelor relevante de protecție a datelor cu caracter personal (de exemplu, Scutul de confidențialitate UE-SUA).

Căror persoane le pot fi dezvăluite Datele cu caracter personal

Prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal va fi limitată la cele necesare din punctul de vedere al scopurilor menționate mai sus. Toate Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate într-un fișier automat generat de noi.

Afiliații Organizatorului

Este posibil să dezvăluim Datele dvs. cu caracter personal altor societăți membre ale grupului Organizatorului, după cum este necesar pentru operarea corespunzătoare a acestui site și pentru implementarea campaniei promoționale.

Prestatori terți.

De asemenea, este posibil să apelăm la servicii furnizate de terți pentru a ne sprijini în dezvoltarea și executarea promoției și, cu precădere, în scopul contactării câștigătorilor și acordării premiilor. În acest context, este posibil să transmitem Datele dvs. cu caracter personal prestatorilor noștri de servicii. Toți prestatorii noștri de servicii acționează în calitatea lor de operatori de date cu caracter personal și în numele nostru, având obligația contractuală de a nu colecta, utiliza sau dezvălui Datele dvs. cu caracter personal în niciun alt scop și cu respectarea strictă a intervalelor necesare pentru efectuarea serviciilor lor sau pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin conform legii.

Terțe părți, în cazul unei prevederi legale.

De asemenea, este posibil să vă dezvăluim Datele cu caracter personal în cazul în care considerăm că această obligație ne este impusă prin lege sau că acest lucru este necesar pentru respectarea procedurilor legale; în cazul în care considerăm că este necesar sau adecvat să dezvăluim Datele dvs. cu caracter personal autorităților de poliție, cum ar fi pentru a le permite să investigheze cauzele de fraudă sau suspiciunile de fraudă sau încălcare a legii, breșele de securitate sau încălcările prezentei Notificări de confidențialitate; pentru a răspunde la orice revendicări îndreptate împotriva noastră, precum și pentru a proteja drepturile, patrimoniul sau siguranța personală a noastră sau a partenerilor noștri terți sau a publicului.

Terțe părți, în cazul unei tranzacții corporative.

De asemenea, informațiile referitoare la clienții noștri, inclusiv Datele personale, pot fi dezvăluite ca partea a oricărei fuziuni, vânzări, reorganizări, transfer al activelor sau activității comerciale a Organizatorului, achiziții sau evenimente similare.

Cu excepția dezvăluirii Datelor cu caracter personal descrise în prezenta Notificare de confidențialitate, nu vom dezvălui niciun fel de Date personale terților prin vânzare, închiriere sau schimbul prin orice alte mijloace.

Protejarea Datelor cu caracter personal

Implementăm o serie de standarde de securitate fizică, tehnică și administrativă, tehnologii și proceduri pentru a vă proteja în mod adecvat Datele cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, modificării, distrugerii sau prejudicierii, în funcție de sensibilitatea acestor informații

Luăm măsuri pentru a limita accesul la Datele dvs. cu caracter personal la acele persoane care trebuie să le acceseze în scopurile enumerate în prezenta Notificare de confidențialitate. De asemenea, ne asigurăm prin contract că orice terț care vă protejează Datele cu caracter personal garantează confidențialitatea și integritatea acestora.

Datele dvs. vor fi păstrate confidențiale în orice moment și în conformitate cu legislația GDPR și cu alte legi relevante privind protejarea datelor cu caracter personal. Faceți clic aici pentru Politica de confidențialitate a Promoterului“.

Durata prelucrării

Vom păstra datele dvs. personale doar pentru perioada necesară pentru realizarea campaniei promoționale (inclusiv acordarea premiilor) sau pentru perioada permisă sau impusă prin lege. Prin urmare, este posibil să vă păstrăm Datele personale pentru o perioadă de timp rezonabilă de la ultima dvs. interacțiune cu noi. Dacă datele personale pe care le-am colectat de la dvs. nu mai sunt necesare în aceste scopuri, le vom distruge sau șterge într-o manieră securizată. În loc să distrugem sau să ștergem Datele dvs. personale este posibil să le anonimizăm astfel încât acestea să nu poată fi asociate cu dvs. și să nu permită identificarea dvs. În anumite situații, este posibil să fim supuși unor obligații legale care ne impun să păstrăm anumite evidențe pentru o perioadă de timp prestabilită.

Drepturile dvs. asupra Datelor personale deținute de noi

Puteți exercita în orice moment și în mod gratuit drepturile de mai jos, trimițând un e-mail către MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com:

 • puteți obține o copie a Datelor dvs. cu caracter personal alături de informații despre modalitatea de prelucrare și temeiurile legale în baza cărora sunt prelucrate Datele dvs. cu caracter personal;

 • puteți rectifica Datele cu caracter personal incorecte (inclusiv dreptul să completați Datele cu caracter personal incomplete);

 • puteți șterge Datele cu caracter personal în situații limitate în care acestea nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 • puteți restricționa prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal:

  • dacă este contestată corectitudinea Datelor cu caracter personal;

  • dacă prelucrarea este ilegală, însă dvs. obiectați la ștergerea Datelor cu caracter personal;

  • Datele dvs. cu caracter personal nu ne mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate, însă sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau protejarea unei revendicări legale;

  • dacă contestați prelucrarea justificată în baza unui interes legitim;

 • pentru a obiecta la decizii care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv realizarea unui profil;

 • pentru a primi o copie mobilă a Datelor dvs. cu caracter personal sau solicita transferarea unei copii către un controlor terț dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, iar costurile relevante nu sunt exagerate;

 • dacă se aplică, pentru a vă retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Dacă vă retrageți consimțământul, nu veți putea participa în continuare la această campanie promoțională.

Dacă ne-ați acordat consimțământul cu privire la primirea unui buletin informativ sau a unor comunicări de marketing vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în mod gratuit, urmând instrucțiunile din orice comunicări de marketing sau chiar și acum contactându-ne direct (consultați datele de contact de mai jos).

Dacă aveți o reclamație referitoare la modul în care vă prelucrăm Datele cu caracter personal, o puteți trimite contactându-ne direct (consultați datele de contact de mai jos).

Alternativ, aveți dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

Dacă aveți orice întrebări referitoare la prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal, prezenta Notificare de confidențialitate sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați (consultați datele de contact de mai jos). Ori de câte ori acest lucru este rezonabil posibil și necesar, ne vom strădui să vă acordăm drepturile în termen de o lună.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal („RPD”)

RPD desemnat de Mondelez conform articolului 37 din GDPR poate fi contactat la următoarea adresă e-mail: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com .

Google Analytics

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analitică furnizat de Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite („Google“). Google Analytics folosește fișiere „cookie”, care sunt fișiere text plasate pe calculatorul utilizatorului, pentru a permite site-ului să analizeze folosirea site-ului de către utilizator. Informațiile generate de fișierul cookie referitoare la folosirea site-ului de către utilizatori (inclusiv adresa IP a utilizatorului) vor fi transmise către și stocate de Google pe servere din Statele Unite. Dacă este activată anonimizarea IP-ului, Google va trunchia/anonimiza ultimul octet al adresei IP pentru Statele Membre ale Uniunii Europene, precum și pentru alte părți semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Doar în situații excepționale, adresa IP completă este trimisă către și scurtată de serverele Google din SUA. În numele Aplicației sau furnizorului site-ului Google va utiliza aceste informații pentru evaluarea modului în care utilizatorii folosesc site-ul, compilând rapoarte referitoare la activitatea de pe site pentru Aplicație sau operatorii site-ului și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului și utilizarea internetului către Aplicație sau furnizorul site-ului. Google nu va asocia adresa IP a Utilizatorului cu niciun fel de alte date deținute de Google. Google poate transfera informațiile colectate de Google Analytics terților, dacă acest lucru este impus prin lege sau dacă terții prelucrează aceste date în numele Google.

Prezenta Notificare privind confidențialitatea poate fi modificată în orice moment prin postarea versiunii actualizate a Notificării privind confidențialitatea pe site-ul nostru. Vă vom informa cu privire la orice modificări materiale pentru ca dvs. să puteți înțelege modificările implementate efectiv. Accesați frecvent prezenta Notificare privind confidențialitatea pentru a vă menține la curent cu privire la modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal.

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea este datată cu 01.01.2019.